Misyon ve Vizyon

BAŞKANLIĞIMIZ > Misyon ve Vizyon

                                                                    MİSYON

           Üniversitemizin tüm faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için gerekli ihtiyaçları belirlemek, doğru, güvenilir ve en son teknolojilere uygun şekilde yapılmasını sağlayıp, üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü bakım,onarım, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip etmektir. 

                                                                    VİZYON

          Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek, tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve Üniversitemizi Ulusal ve Uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.