22.06.2022 tarihinde sözleşmesi yapılarak İşe başlanılan Yalova Üniversitesine Ait Eğitim ve İdari Binalarının 2022 Yılı İnşaat Onarım ve Tadilat Yapılması İşi devam etmektedir.